Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pink Floyd - High Hopes + překlad

11. 5. 2009

Beyond the horizon of the place we lived when we were young
In a world of magnets and miracles
Our thoughts strayed constantly and without boundary
The ringing of the division bell had begun

Along the Long Road and on down the Causeway
Do they still meet there by the Cut

There was a ragged band that followed in our footsteps
Running before time took our dreams away
Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground
To a life consumed by slow decay

The grass was greener
The light was brighter
With friends surrounded
The nights of wonder

Looking beyond the embers of bridges glowing behind us
To a glimpse of how green it was on the other side
Steps taken forwards but sleepwalking back again
Dragged by the force of some inner tide

At a higher altitude with flag unfurled
We reached the dizzy heights of that dreamed of world

Encumbered forever by desire and ambition
There's a hunger still unsatisfied
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we've been so many times

The grass was greener
The light was brighter
The taste was sweeter
The nights of wonder
With friends surrounded
The dawn mist glowing
The water flowing
The endless river

Forever and ever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------

Za horizontem místa, kde jsme žili, když jsme byli
malí
Ve světě magnetů a zázraků
naše myšlenky stále zůstaly a bez hranic
zvonění hraničního zvonu začalo

Podél dlouhé cesty a dolů po hrázi
Potkávají se stále u té rytiny

Byla tam drsná banda, která kráčela v našich šlépějích
Běžící předtím než nám čas vezme naše sny
Opouštějící nesčetně malých stvoření, které se nás snaží přivázat k podlaze
k životu stravovaném pomalým chátráním

Tráva byla zelenější
Světlo bylo světlejší
Obklopen přáteli
Zázračné noci

Dívající se na žhavé uhlíky mostů žhnoucích za námi
K záblesku toho, jak zelené to bylo na opačné straně
Kroky vzaté zpět jen náměsíčnost vzala zpět
zachycené silou nějakého vnitřního času

Na vyšší výšině s rozvinutou vlajkou
jsme dosáhli závratných výšek o kterých svět snil

Navždy zatížen touhou a ambicemi
stále tu je neukojená žízeň
Naše unavené oči stále jsou stále zatoulané k horizontu
Přesto jsme tu dole na cestě byli tolikrát

tráva byla zelenější
světlo bylo světlejší
chuť byla sladší
zázračné noci
obklopen přáteli
úsvit mlhou zářící
tekoucí voda
nekonečná řeka

navždycky a pořád
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář